facebook
Witamy w naszym serwisie!
694 445 139

Strefa Klienta NetCar Serwis – REGULAMIN

Szanowni Państwo

Przed założeniem Konta prosimy zapoznać się z poniższym regulaminem. Zakładając Konto Użytkownik potwierdza, że zna jego treść i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia.

 1. Pojęcia
  1. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania ze Strefy Klienta
  2. Administrator – podmiot zarządzający stroną www.netcar-serwis.pl, udostępniający Strefę Klienta. Administratorem strony jest firma NetCar Serwis Justyna Kaczor, z siedzibą w Poznaniu, ul. Pokrzywno 4, NIP 785-130-67-48 ( w skrócie NetCar Serwis).
  3. Strefa Klienta – część strony internetowej udostępniona dla Użytkowników,  umożliwiająca po zarejestrowaniu i zalogowaniu dostęp do indywidualnego Konta a także wgląd, edycję oraz wprowadzanie własnych danych do systemu.
  4. Użytkownik – konsument lub podmiot gospodarczy, który wyraził zgodę na treść niniejszego Regulaminu oraz korzysta ze Strefy Klienta NetCar Serwis.
 2. Ochrona prywatności
  1. Użytkownik korzystając ze Strefy Klienta podaje swoje dane osobowe lub dane firmy.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane przez NetCar Serwis jako Administratora ww danych wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem Strefy Klienta oraz ze świadczonymi usługami oraz sprzedażą.
  3. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez NetCar Serwis poprzez pocztę elektroniczną oraz sms.
  4. Administrator danych nie przekazuje ich podmiotom trzecim.
  5. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez NetCar Serwis swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz.U.nr 133 poz.883).
  6. Użytkownik ma prawo wglądu do wszelkich umieszczonych przez siebie w Strefie Klienta NetCar Serwis danych, ich zmiany, a także usunięcia danych z bazy.
 3. Odpłatność
  1. Korzystanie ze Strefy Klienta NetCar Serwis jest całkowicie bezpłatne.
 4. Odpowiedzialność
  1. NetCar Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju straty poniesione przez Użytkownika wynikłe z korzystania ze Strefy Klienta a szczególności za straty materialne, finansowe lub utracone korzyści a także za brak dostępu do systemu wynikającego np. z przerwy technicznej bądź awarii.
  2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania z Konta i Strefy Klienta przez Użytkownika.
 5. Prawa autorskie
  1. Materiały udostępnione w Strefie Klienta wykorzystywać można jedynie na własny użytek, w celach niekomercyjnych.
  2. Wygląd strony, wszystkie opisy, dane, pliki graficzne i ten regulamin są własnością  firmy NetCar Serwis. Kopiowanie i wykorzystywane w celach innych niż niekomercyjne i na własny użytek, bez zgody NetCar Serwis narusza prawa autorskie i będzie traktowane jako przestępstwo gospodarcze.
  3. W przypadkach, gdy materiały udostępniane w Strefie Klienta bądź na stronie www.netcar-serwis.pl należą do innych podmiotów – wykorzystywane są one wyłącznie za ich zgodą i także są chronione prawem autorskim.
 6. Postanowienia końcowe
  1. Korzystanie ze Strefy Klienta jest  dobrowolne i równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
  2. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2013 r.
O firmie
Strefa Klienta
Zakupy
Informacje